fbpx

Starački dom Srebrenica

Kako je nastala ideja?

Izgradnja Staračkog Doma u Potočarima nastavak je projekta koji je započeo 2016. godine pod nazivom “Ljubav za majke Srebrenice”. Ideja je bila pomoći majkama i udovicama koje su tokom rata izgubile svoju djecu i muževe i kojima je vihor rata opustošio živote. Ove žene se redovito posjećuju, primaju medicinsku pomoć, usluge čišćenja i svakodnevno im se i obroci isporučuju.

Redovne posjete njima pokazuju da će u kratkom periodu biti prinuđene tražiti najosnovniju pomoć kao što je dodavanje čaše vode i slično, tačnije neće biti fizički pokretne i mentalno funkcionalne. Realno sagledavanje situacije na terenu nas je i dovelo do jedinog zaključka, a to je izgradnja Staračkog Doma u Potočarima. Tlocrt ovog doma i apartmana koji je prikazan u poglavlju 2 i na kojem su već započeli radovi, pruža bolju sliku konačnih rezultata.

Kroz godine, ovaj Starački Dom će se razvijati sa fokusom:

  • Da obezbjedi utočište starijim, bolesnim i nemoćnim osobama koje sebi ne mogu priuštiti potrebnu njegu.
  • Da omogući medicinsku pomoć stanovnicima doma, kao i stanovništvu Potočara i regije Srebrenice.
  • Obezbjediti obroke stanovnicima doma, 3 puta dnevno.
  • Pobrinuti se za različite aktivnosti tokom njihovog slobodnog vremena.
  • Ponuditi edukaciju / tečajeve.
  • Organizovanje okupljanja poput: porodičnih okupljanja, proslava praznika, rođendana itd.